Khamis, Januari 17, 2019
Blue Grey Orange Red Black Reset

 

   
Text Size

Lembaga Pelabuhan Kelang

Dagangan Berbahaya

Change font size:

Undang-Undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kelang (Pindaan) 1989 adalah merujuk kepada pengendalian, penyimpanan dan pengangkutan dagangan berbahaya di Pelabuhan Klang. Jadual Pertama (Undang-Undang Kecil 122) mengandungi senarai dagangan berbahaya yang diterima pakai dari Kod Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa (Kod IMDG). Semua dagangan berbahaya melalui Pelabuhan Klang hendaklah diisytiharkan kepada Pihak Berkuasa Pelabuhan 48 jam sebelum ketibaan kapal. Pengikraran dagangan berbahaya dilakukan secara elektronik sejak tahun 2000.

OBJEKTIF
•    Penguatkuasaan Undang-Undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kelang (Pindaan) 1989;  
•    Memastikan pelaksanaan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur pengendalian dagangan berbahaya yang terpakai dari semasa ke semasa dan seterusnya meningkatkan keselamatan semasa pengendalian dagangan berbahaya.

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN DAGANGAN BERBAHAYA
•    Memproses pengikraran dagangan berbahaya.
•   Mengemaskini senarai dagangan berbahaya dan Kumpulan Pengendalian Pihak Berkuasa (Kumpulan LPK) di laman web rasmi LPK. (www.pka.gov.my)
•    Membuat pengkelasan semula bagi dagangan berbahaya yang tidak disenaraikan di dalam Kod IMDG / Kod IMSBC / Kod IGC / Kod IBC.
•    Memberi nasihat teknikal berkaitan pengendalian dagangan berbahaya kepada  operator dan pengguna pelabuhan berdasarkan Risalah Keselamatan Bahan (SDS).
•    Menjalankan pengawasan dan pemeriksaan di mana dagangan berbahaya dikendalikan di pelabuhan.
•    Memastikan dagangan berbahaya di pelabuhan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan.

UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA PELABUHAN KELANG (PINDAAN) 1989
•    Dikuatkuasakan oleh Jabatan Dagangan Berbahaya, LPK.
•    Undang-undang tersebut merangkumi pengendalian kargo berbahaya dalam bentuk bungkusan, kontena dan pukal.
•  Menetapkan tanggungjawab masters, pemilik, ejen, pengirim atau ejennya, operator terminal, operator instolasi, pihak berkuasa pelabuhan dan lain-lain di dalam pengendalian kargo berbahaya di kawasan pelabuhan.

PERATURAN ANTARABANGSA YANG DIGUNAPAKAI DALAM PENGANGKUTAN DAGANGAN BERBAHAYA MELALUI KAPAL DAN PROSEDUR PENGENDALIANNYA.
i.    IGC Code - International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk
ii.    IBC Code - International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
iii.    IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
iv.    IMSBC Code - International Maritime Solid Bulk Cargoes Code
v.    MARPOL 73/78 - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
vi.    SOLAS Convention - The International Convention for the Safety of Life at Sea
vii.    2010 HNS Convention - International Convention Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 2010
viii.    ISGOTT - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminal
ix.    CTU Code - IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units.

PENGKELASAN DAGANGAN BERBAHAYA
Terdapat 9 kelas-kelas dalam Kod IMDG dan sebahagian dari kelas-kelas tersebut dibahagikan kepada divisyen. Kelas atau divisyen adalah seperti berikut:

Kelas 1: Letupan

 • Divisyen 1.1    : Bahan dan artikel yang mempunyai kesan bahaya letupan yang besar
 • Divisyen 1.2    : Bahan dan artikel yang mempunyai kesan bahaya unjuran tetapi bukan letupan yang besar
 • Divisyen 1.3    : Bahan dan artikel yang mempunyai bahaya kebakaran  dan sama ada bahaya letupan kecil atau bahaya unjuran kecil atau kedua-duanya, tetapi bukan bahaya letupan besar
 • Divisyen 1.4    : Bahan dan artikel yang tidak mempunyai kesan bahaya yang ketara
 • Divisyen 1.5    : Bahan yang sangat tidak sensitif dan mempunyai kesan bahaya letupan besar
 • Divisyen 1.6    : Artikel yang tersangat tidak sensitive dan tidak mempunyai kesan bahaya letupan besar


Kelas 2: Gas

 • Kelas 2.1 : Gas mudah terbakar
 • Kelas 2.2 : Gas tidak mudah terbakar dan tidak beracun
 • Kelas 2.3 : Gas beracun

Kelas 3: Cecair mudah terbakar

Kelas 4: Pepejal mudah terbakar, bahan mudah terbakar hasil tindak balas Sendiri, bahan bertindak balas dengan air menghasilkan

 • Kelas 4.1 : Bahan pepejal yang mudah terbakar, bahan reaktif diri dan bahan letupan pejal yang padat
 • Kelas 4.2 : Bahan mudah terbakar hasil tindak balas sendiri
 • Kelas 4.3 : Bahan bertindak balas dengan air menghasilkan gas mudah terbakar

Kelas 5: Bahan pengoksidaan dan peroksida organik

 • Kelas 5.1 : Bahan pengoksidaan
 • Kelas 5.2 : Peroksida organik

Kelas 6: Bahan-bahan toksik dan berjangkit

 • Kelas 6.1 : Bahan toksik
 • Kelas 6.2 : Bahan berjangkit

Kelas 7: Bahan radioaktif

Kelas 8: Bahan yang menghakis

Kelas 9: Pelbagai bahan dan artikel berbahaya

PROSEDUR PENGIKRARAN DAGANGAN BERBAHAYA DI PELABUHAN KLANG

 

hubungikami

Pengurus Besar LPK

Multimedia

Photo Album Video egateway
Album Gambar Video Korporat eGateway

PKA eDCFZ Mobile apps

MY GOV nhclink

facebook twitter

gst logo

Pensijilan

UntitledUntitled2

SIRIM CERTIFIED TO ISO 9001:2015 (AR3579)
MS ISO/IEC 17021/2011 QS02121999 CB01

Untitled3Untitled4Untitled5

ISO/IEC 27001:2013
CERT NO . : AR 6092
 

 

Lembaga Pelabuhan Kelang
Beg Berkunci 202,Jalan Pelabuhan Utara,
42005 Pelabuhan Klang,
Selangor, Malaysia

LPK Pusat Panggilan
Tel.: 603 - 3168 8211
Fax.: 603 - 3168 7626
Email.: onestopagency@pka.gov.my
       : webmaster@pka.gov.my  

Paparan Resolusi Terbaik : 1280 x 800
Standard digunakan : XHTML CSS