Pusat Pengagihan

Change font size:

Selaras dengan perkembangan ekonomi Malaysia yang semakin pesat, satu kawasan pengagihan yang efisyen adalah penting untuk memastikan kelicinan pengaliran kargo keluar masuk negara, terutama sekali di pelabuhan utama. Kawasan-kawasan pengagihan yang berikut terletak di dalam Zon Perdagangan Bebas.

Northport Distripark Sdn. Bhd. (NDSB) 
Terletak di Zon Perdagangan Bebas, Pelabuhan Utara, objektif utama syarikat ialah untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti kepada pelanggan. Pelbagai perkhidmatan ditawarkan di dalam bentuk aktiviti penggudangan yang biasa, penyimpanan dagangan termasuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang canggih seperti bilik-bilik yang mempunyai suhu yang terkawal.
 

 • Perkhidmatan NDSB
 • Pengagihan Serantau
 • Global Procurement Office
 • Pusat Alat-alat Ganti Asia
 • Perdagangan
 • Eksport semula
 • Transit
 • Pengumpulan/Penyatuan dagangan
 • Perpindahan dari gudang ke gudang
 • Urusan pertukaran kontena
 • Pindah kapal
 • Import / Eksport

Untuk pertanyaan, sila hubungi:
Northport Distripark Sdn. Bhd.
Kompleks NDSB,
Jalan Parang North Port,
42009 Port Klang
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Tel: (603) 31767695
Fax: (603) 31766897

Westports Distribution Park (WPDP)
Pada masa ini, ianya adalah merupakan kawasan pengagihan terbaru dengan keluasan 35.1 ekar dan mempunyai sebuah gudang seluas 19,000 meter persegi. Luas keseluruhan kawasan adalah 186,000 meter persegi apabila ianya siap dibangunkan.
 
WPDP
Berkedudukan di tempat yang mudah dikunjungi Westport Distripak menawarkan kemudahan-kemudahan simpanan bertingkat tinggi ,'container freight stations', 'transtainer', sistem simpanan dan pengambilan berautomasi dan kawalan pagar berkomputer. 
 
Perkhidmatan WPDP
 

 • Pengagihan Serantau
 • Global Procurement Office
 • Pusat Alat-alat Ganti Asia
 • Perdagangan
 • Eksport semula
 • Transit
 • Pengumpulan/Penyatuan dagangan
 • Perpindahan dari gudang ke gudang
 • Urusan penukaran kontena
 • Pindah kapal
 • Import / Eksport

Untuk pertanyaan, sila hubungi:
West Port Distribution Park (WPDP)
P.O. Box 286, Pulau Indah,
42009 Port Klang,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia