Lembaga Pelabuhan Kelang

Visi dan Misi

Change font size:

Visi

Pelabuhan Klang sebagai Pusat Muatan Negara disamping menjadikannya sebagai Hab Logistik Pilihan di Rantau Asia.

Misi

Sebagai pelabuhan utama negara, Pelabuhan Kelang akan:
• Menyediakan satu standard tertinggi bagi keselamatan kargo, sekuriti dan tenaga kerja serta selamat bagi persinggahan kapal
• Menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang kos efektif melalui perkhidmatan pelabuhan bertaraf antarabangsa
• Menyediakan prasarana perdagangan yang kondusif kepada pengguna bagi meningkatkan daya saing di pasaran dunia
• Memastikan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatanpelabuhan yang mampan dan sentiasa melebihi permintaan