Change font size:

 Selamat Datang ke Laman Sesawang Lembaga Pelabuhan Kelang

 Sebagai pintu masuk utama Malaysia, Pelabuhan Klang telah membangun pesat dari sebuah pelabuhan kecil dalam era 1980an kepada sebuah hab pindah kapal utama biarpun berdepan dengan pelbagai cabaran. Sektor pelabuhan dan perkapalan adalah sangat dinamik, saling memanfaat dan diketahui mempunyai kemampuan di dalam menghadapi setiap cabaran mendatang. Ianya mampu untuk bangkit dari kejatuhan dan bangkit ke satu peringkat yang lebih baik melalui kekuatan dan usaha bersama biarpur keadaan tidak menentu ekonomi dunia ini akan berterusan untuk beberapa tahun lagi. Pada ketika ini, syarikat perkapalan yang merupakan rakan utama pelabuhan sedang berhadapan dengan cabaran seperti kadar fret yang rendah, lebihan kapasiti ke atas penawaran pengangkutan dan permintaan tidak menentu yang sekaligus menampakkan pelan rasionalisasi pengurangan persinggahan kapal-kapal ke pelabuhan.

 Sebagai pintu masuk dan hab pindah kapal utama negara, kekuatan Pelabuhan Klang terletak pada jalinan kerjasama yang baik dan kukuh bersama semua pemain industri disamping memahami keperluan di dalam menjalankan operasi perniagaan di dalam persekitaran komersial yang kondusif.  Di dalam hasrat menjadi HAB LOGISTIK PILIHAN DI RANTAU ASIA, Pelabuhan Klang terus meneroka peluang baru demi memperbaiki kecekapan dan mengurangkan kos perkhidmatan terhadap pengguna pelabuhan. Kami akan terus bekerjasama dengan semua pihak samada di dalam atau di luar negara bagi memudahkan perdagangan melalui perkhidmatan yang cekap dan mesra pelanggan.

Pasukan Logistik Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Menteri Pengangkutan Malaysia memainkan peranan penting di dalam merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan Pelan Induk Logistik dan Fasiliti Perdagangan. Bagi Pelabuhan Klang ianya telah dikenalpasti bagi memperbaiki dan menaiktaraf infrastruktur jalan raya serta keretapi demi mengatasi isu-isu berkaitan rangkaian perhubungan. Beberapa projek pembangunan termasuk pembinaan jalan raya dan naiktaraf jambatan dijangka dapat mengurangkan tempoh masa penghantaran kargo. Turut dibincang adalah pelan jangka panjang bagi menjadikan Pelabuhan Klang sebagai Pusat Maritim Serantau yang menyediakan pelbagai perkhidmatan maritim untuk menyokong segala perkhidmatan berkaitan pelabuhan dan perkapalan.

Selain itu, bagi meningkatkan kecekapan dan mutu perkhidmatan pelabuhan, kedua-dua operator terminal Northport dan Westports juga memainkan peranan proaktif di dalam menyediakan pelan pembangunan fasiliti pelabuhan yang menjangkaui permintaan. Walaupun terdapat pembangunan yang masih di dalam fasa pelaksanaan, Lembaga Pelabuhan Kelang akan meneruskan perbincangan dengan pihak-pihak berkepentingan bagi mengenalpasti cadangan-cadangan lain termasuk berbincang dengan pihak Kerajaan bagi memastikan pelaksanaannya mengikut fasa jadual yang ditetapkan. LPK turut meninjau peluang lain bagi membangunkan Port Klang Free Zone di dalam memperkukuhkan peranannya bagi menyediakan infrastruktur bagi aktiviti-aktiviti penjanaan kargo.

Disebalik ketidaktentuan ekonomi dunia pada tahun 2016, Pelabuhan Klang telah berjaya melangkaui jangkaan dengan pertumbuhan kendalian kontena sebanyak 10.18% berbanding tahun 2015 dengan jumlah kendalian sebanyai 13.17 juta TEUs. Dengan keadaan ekonomi dunia yang diunjurkan lembab bagi tahun 2017, cabaran yang perlu dihadapi adalah untuk memastikan pertumbuhan bagi tahun-tahun seterusnya. Pelabuhan Klang tetap optimis dan yakin dengan wujudnya hubungan baik sesama pemain industri, setiap cabaran akan dapat diatasi termasuk mengurangkan impak negatif sediada.

Akhir sekali, saya mengharapkan tahun 2017 adalah tahun kejayaan bagi kita semua! Sila layari laman sesawang LPK bagi mendapatkan informasi yang diperlukan berkaitan Pelabuhan Klang dan sila hubungi kami sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan. Kami turut berharap agar laman sesawang ini mampu menyediakan maklumat dan penerangan yang secukupnya berkaitan Pelabuhan Klang bagi semua pengguna pelabuhan, pihak berkepentingan, dan orang awam mengetahui lebih lanjut berkaitan visi, misi, hasrat dan matlamat kami di dalam melaksanakan strategi perniagaan, disamping turut bertanggungjawab memelihara persekitaran untuk generasi akan datang.Capt. K. Subramaniam
Pengurus Besar
Lembaga Pelabuhan Kelang