Soalan Lazim

Change font size:

What is a Free Zone?
A Free Zone has the meaning assigned to it under Section 2 of the Customs Act 1967, Excise Act 1976, Sales Tax Act 1972 and Service Tax 1975. For the purpose of these Acts, a Free Zone is deemed to be a place outside Malaysia (without payment of any customs duty, excise duty, sales tax or service tax).

Type of Free Zone
There are two types of Free Zone, namely;
•Free Commercial Zone (FCZ)
for commercial activities which includes trading, breaking bulk, grading, repacking, relabeling and transit and;
•Free Industrial Zone (FIZ)
for manufacturing activity

What documents used in a Free Zone?
•    ZB1 (Import,  Export, Transshipment)
•    ZB4 (To carry out activity)

What is eDCFZ ?
eDCFZ is a system that enable Free Zone Authority to process Free Zone declarations via portal that can accessed anytime and anywhere.

Does agent need to register with Free Zone Authority?
All declarants/agents must register with the Free Zone Authority, including those who
has already registered with Customs as SMK Dagang Net users.


JABATAN DAGANGAN BERBAHAYA

Soalan 1: Apakah maksud Dagangan Berbahaya?

Jawapan:

Dagangan berbahaya adalah dagangan (bahan atau artikel) yang berpotensi menimbulkan bahaya dan risiko yang besar kepada kesihatan, keselamatan, harta, alam sekitar & keselamatan

Soalan 2: Apakah yang dimaksudkan dengan “Kumpulan Pengendalian Pihak Berkuasa (Kumpulan LPK)"?

Jawapan:

Semua dagangan berbahaya di dalam senarai Kod IMDG telah dikelaskan semula kepada 3 kumpulan mengikut tahap bahaya dagangan tersebut.

Untuk dagangan berbahaya dalam bentuk bungkusan atau kontena, pengendalian dagangan di dalam kawasan pelabuhan adalah berlainan berdasarkan kepada setiap kumpulan seperti berikut:-

  • Kumpulan LPK 1

Kumpulan dagangan berbahaya ini hanya dibenarkan untuk turun di kawasan tertentu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa pelabuhan dari semasa ke semasa. Kapal yang membawa dagangan ini perlu mendapat kebenaran pihak berkuasa pelabuhan sebelum berlabuh di kawasan dermaga.

  • Kumpulan LPK 2

Kapal yang membawa kumpulan dagangan berbahaya jenis ini boleh berlabuh di kawasan dermaga pelabuhan tetapi barangan tersebut hendaklah dikendalikan secara langsung dan tidak dibenarkan untuk simpan di mana-mana gudang atau kawasan penyimpanan terbuka melainkan mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa pelabuhan.

  • Kumpulan LPK 3

Kumpulan dagangan berbahaya ini adalah dibenarkan untuk disimpan di mana-mana kawasan pelabuhan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa pelabuhan bergantung kepada ketersediaan ruang dan kemudahan fasiliti pelabuhan untuk mengendalikan dagangan tersebut.

Kaedah pengendalian diberikan kepada setiap kumpulan yang disebutkan di atas tidak terpakai bagi pengendalian dagangan berbahaya dalam bentuk pukal.


Soalan 3: Bagaimana bentuk pengikraran dagangan berbahaya di pelabuhan?

Jawapan:

Penghantaran notis pengikraran kepada LPK melalui sistem eDCFZ.

Bagi setiap dagangan berbahaya yang hendak masuk/ keluar ke/ dari pelabuhan hendaklah diikrar dengan Jabatan Dagangan Berbahaya oleh pihak master atau pemilik atau ejen atau pengirim atau ejennya.

Pengikraran dagangan berbahaya hendaklah dihantar 48 jam sebelum ketibaan kapal/ jangkaan masa ketibaan kapal (ETA).

CPC diperlukan untuk kontena eksport. (dilampirkan melalui sistem eDCFZ)

Untuk Kelas IMO yang berikut, permit / kelulusan dari agensi kerajaan yang lain diperlukan: (dilampirkan melalui sistem eDCFZ)

  • Kelas IMO 1          : Polis Diraja Malaysia
  • Kelas IMO 6.2      : Kementerian Kesihatan Malaysia
  • Kelas IMO 7          : Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
  • Bahan Buangan      : Jabatan Alam Sekitar

(Kecuali Kelas IMO 7)


Soalan 4: Apakah tindakan yang dikenakan terhadap ejen sekiranya gagal mengemukakan pengikraran dagangan berbahaya (DB)?

Jawapan:

Kargo atau kontena tidak dibenarkan untuk dimuat naik/ dipunggah turun dari kapal dan tindakan laporan polis akan dibuat berdasarkan Undang-Undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kelang (Pindaan) 1989.


Soalan 5: Apakah akta yang digunakan oleh LPK untuk mengawalselia proses dan pengendalian dagangan berbahaya di pelabuhan?

Jawapan:

  • Akta Pelabuhan 1963
  • Undang-Undang Kecil Lembaga Pelabuhan Kelang (Pindaan) 1989
  • Akta Pelabuhan (Penswastaan) 1990


Soalan 6: Bagaimanakah pengguna mendapat maklumat mengenai pengendalian dagangan berbahaya di Pelabuhan Klang?

Jawapan:

Maklumat mengenai pengendalian dagangan berbahaya boleh diperolehi melalui laman web rasmi LPK. Senarai nombor-nombor telefon dan emel juga boleh di dapati di laman web.


Soalan 7: Bilakah masa operasi Jabatan Dagangan Berbahaya?

Jawapan:

Masa Operasi Jabatan Dagangan Berbahaya:

Hari

Masa

Isnin – Jumaat   

(Termasuk Cuti Umum)           

8.00 pg – 7.00 ptg

Sabtu & Ahad   

(Termasuk Cuti Umum)                 

8.00 pg – 6.00 ptg1. Adakah lesen pemaliman dikeluarkan oleh LPK atau Jabatan Laut Malaysia?
Lesen permaliman di Pelabuhan Klang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Permaliman LPK dibawah Akta Lembaga Pelabuhan 1963. Setiap malim di Pelabuhan Klang mesti menjalani skim latihan pemaliman yang ditetapkan serta lulus peperiksaan mengikut peringkat lesen yang diduduki sebelum dibenarkan untuk membawa masuk/ keluar kapal mengikut saiz kapal yang dibenarkan di dalam had Pelabuhan Klang.

2. Apakah tugas dan fungsi Unit VTMS di Pelabuhan Kelang?
Unit VTMS mengurus dan mengendalikan Vessel Traffic Management System (VTMS) yang  merupakan Sistem Pengawalan dan Pengawasan Trafik Perkapalan dimana pergerakan trafik kapal masuk dan keluar di Pelabuhan Klang dipantau dan diurus dengan  sempurna bagi memastikan kelancaran pergerakan kapal-kapal dengan selamat dan teratur.

3. Apakah tugas dan fungsi unit Hydrografi?
Unit Hydrografi LPK bertanggungjawab menjalankan pengukuran (survey) kedalaman air dialur-alur pelayaran dan dermaga-dermaga mengikut tempoh yang ditetapkan untuk memastikan pergerakan dan kedudukan kapal-kapal sentiasa selamat dan terjamin dengan kedalaman air yang cukup agar kapal tidak kandas walaupun bermuatan penuh. Proses pengukuran dan pemprosesan data melibatkan pengunaan peralatan yang canggih oleh pegawai-pegawai yang terlatih. Laporan kedalaman akan diedarkan kepada pengguna-pengguna pelabuhan dan sekiranya  kedalaman air di alur pelayaran dan dermaga merosot dengan mendadak maka aktiviti pengerukan akan dijalankan untuk mendalamkan semula kawasan-kawasan yang terbabit.

Jabatan Bomba

4. Dimanakah permit kerja panas boleh diperolehi?
Permit Kerja Panas hanya dikeluarkan oleh Bomba Northport (M) Bhd. bagi kawasan Pelabuhan Utara dan Selatan. Manakala Bomba Westports Sdn. Bhd. Hanya mengeluarkan permit bagi kawasan Westports sahaja. Permit kerja panas hanya akan dikeluarkan selepas pemeriksaan tempat kerja panas dijalankan oleh bomba berkenaan.

5. Agensi manakah yang mengeluarkan “gas free certificates”?
Berdasarkan kepada Akta Saudaga Perkapalan bagi tujuan kerja panas di atas kapal  “gas free certificates” (GFC) boleh dikeluarkan oleh Pegawai Sains Kerajaan Malaysia iaitu dari Jabatan Kimia Malaysia. Walau bagaimana pun, bagi kemudahan pengguna pelabuhan dan perlaksanaan prosidur kerja panas ini dalam kawasan pelabuhan, pengesahan “gas free” ini boleh dilakukan oleh pasukan bomba yang mengeluarkan permit kerja panas bagi kawasan dimana kerja berkenaan dijalankan.