Contact Us
+60 31688211
Complaint &
Feedbacks
Sitemap
Address
BENGKEL SEMAKAN PERTAMA PELAN STRATEGIK ICT LPK 2020-2025
Bengkel yang diterajui oleh Menanggung Tugas Penolong Pengurus Besar (Korporat dan Pembangunan) ini telah diadakan dengan jayanya pada 15-17 September 2023 di Grand Swiss Belhotel, Melaka dan telah dihadiri oleh semua ketua dan wakil semua jabatan. Objektif bengkel ini adalah untuk menyemak semula PSICT LPK 2020 – 2025 yang merangkumi status terkini, kemaskini pelan tindakan, anggaran kos dan keutamaan bagi program-program yang telah dirancang. Pelaksanaan PSICT ini adalah untuk menentukan halatuju ICT bagi menyokong pengurusan dan perkhidmatan LPK.
 
FIRST REVIEW WORKSHOP OF PKA ICT STRATEGIC PLAN 2020-2025
The workshop led by the Acting Assistant General Manager (Corporate and Development) was successfully held on 15-17 September 2023 at the Grand Swiss Belhotel, Melaka and was attended by all heads and representatives of all departments. The objective of this workshop was to review the PKA PSICT 2020 - 2025 which includes the latest status, updated action plans, estimated cost and leads for the programs which have been planned. The implementation of this PSICT is to determine the direction of ICT to support PKA management and services.
logo.png
MAIL BAG SERVICE 202,
JLN PELABUHAN UTARA,
42005 PELABUHAN KLANG,
SELANGOR, MALAYSIA
TEL : 03-3168 8211
FAX : 03-3168 8228
Best viewed using 1980 x 1080 resolution, Mozilla Firefox , Chrome, Safari & Edge
  • Last Updated: Friday 05 April 2024, 07:07:01.
Image
Image
Image
Image
Image
ABMS 00282
ABMS IQNET

create a map with google maps