13 Jun 2022: Kunjungan hormat oleh Kepten Maritim Siva Kumar a/l Vengadasalam, Pengarah Maritim Negeri Selangor, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) ke atas Kapt. K. Subramaniam, Pengurus Besar LPK telah diadakan di Ibu Pejabat LPK hari ini. 
Turut hadir semasa kunjungan hormat adalah Kapt. Kamal Ariffin bin Idris, Penolong Pengurus Besar (Operasi & Kawal Selia) LPK, Supt. Abdul Halid bin Ludin, Pengurus (Keselamatan) LPK dan Leftenan Maritim Mohd Syafiz bin Sazali, Pegawai Operasi Unit Penguatkuasaan dan Eksesais, Ibu Pejabat Maritim Negeri Selangor.

13 June 2022: Courtesy visit by Maritime Captain Siva Kumar Vengadasalam, Selangor Maritime Director, Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA) on Capt. K. Subramaniam, PKA General Manager was held at the PKA Headquarters today.
Also present during the courtesy visit was Capt. Kamal Ariffin bin Idris, PKA Assistant General Manager (Operations & Regulatory), Supt. Abdul Halid bin Ludin, PKA Manager (Security) and Maritime Lieutenant Mohd Syafiz bin Sazali, Operations Officer of the Enforcement and Exercise Unit, Selangor State Maritime Headquarters.


Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
#teamportklang

2022-06-17 01:50:19