Contact Us
+60 31688211
Complaint &
Feedbacks
Sitemap
Address

Visi & Misi

Image

VISI

Pelabuhan Klang sebagai Pusat Muatan Negara Sambil Membangunkannya sebagai Hab Logistik Pilihan untuk Rantau Asia.

MISI

Sebagai Pelabuhan Perdana Malaysia, Pelabuhan Klang akan:
• Menyediakan standard tertinggi keselamatan kargo, keselamatan dan tenaga kerja sambil memastikan tempat selamat untuk kapal.
• Menyediakan perkhidmatan kos efektif melalui prestasi pelabuhan piawaian antarabangsa.
• Menyediakan persekitaran komersial yang kondusif untuk peniaga mempunyai kelebihan daya saing dalam pasaran dunia.
• Untuk memastikan kemudahan dan perkhidmatan infrastruktur pelabuhan yang dipacu bekalan dan mampan alam sekitar.

logo.png
MAIL BAG SERVICE 202,
JLN PELABUHAN UTARA,
42005 PELABUHAN KLANG,
SELANGOR, MALAYSIA
TEL : 03-3168 8211
FAX : 03-3168 8228
Best viewed using 1980 x 1080 resolution, Mozilla Firefox , Chrome, Safari & Edge
  • Last Updated: Sabtu 17 Februari 2024, 12:37:19.

PENSIJILAN SIRIM ISO 9001:2015
PENSIJILAN SIRIM ISO/IEC 27001:2013
PEMATUHAN ISPS
SISTEM PENGURUSAN ANTI-RASUAH

Image
Image
Image
Image
Image
ABMS 00282
ABMS IQNET

create a map with google maps